Věžovka:

Věžovka-Tragelová-Janáček

6. listopadu 2022

 

Taragelová – Janáček

       2.liga A  2.kolo

Jak říkal kapitán A-čka:

všichni přihlížející se zabývali tím, jak bude partie pokračovat po:

1.f7+.

Jak to nakonec dopadne?