Bílý na tahu 2. tahem mat

Řešení zasílejte na email Milana Petrase

2-tahem-mat
Posílám úlohu k řešení.
Je to úloha Mat 2. tahem.
Cílem je najít takový první tah bílého, že na všechny možné první tahy černého odpoví bílý
tak, že dá svým druhým tahem mat.

O skladebním šachu:
Vedle praktického šachu existuje ještě další pozoruhodná oblast lidské šachové tvořivosti, v níž se uplatňuje individuální lidský duch – a to jsou šachové skladby nebo též, jak říkáme, šachové problémy. Ve staletích rozvoje hraného šachu se šachové problémy vyčlenily jako samostatná a svébytná součást šachu. Šachová tvorba tvoří sice malou, ale přesto významnou součást kulturních dějin řady národů. 

Jestliže je partie střetnutí dvou individualit, ušlechtilý, čestný a logicky krásný zápas dvou soupeřících pojetí, kdy úspěch jednoho hráče je neúspěchem druhého, pak ve skladbě uměle vytvořené toto nepřátelství není. V problému se bojuje pro boj sám a pro jeho krásu. Není zde vítězů ani poražených. Podstatné je, co pozoruhodného do tohoto zápasu vnesl šachový skladatel. Skladby jako umělecká díla působí na řešitele svým mimořádným obsahem, kombinačním důvtipem, momentem překvapení a jemností matových vedení a krásou matových obrazců. Vyjadřují krásu šachu v nejčistší formě a probouzejí ve vnímavém řešiteli estetické cítění.

Šachoví skladatelé si velmi váží šachových řešitelů – vždyť vlastně skládají pro ně. Jejich připomínky jsou důležitou zpětnou vazbou pro skladatele, neboť bez úspěšného a spokojeného řešitele by šachový problém svůj účel nesplnil.

Dříve se skladby k řešení otiskovaly skoro ve všech novinách aspoň jednou týdně. Říká se tomu “šachová hlídka”. Dnes už jsou šachové hlídky vzácné. Místo šachových úloh jsou otiskovány jiné problémy, třeba sudoku, kakuro a podobně. Ale to nevadí, šachoví skladatelé a řešitelé mají svou rubriku v časopise Československý šach a mají i svůj specializovaný časopis Šachová skladba.

Poskytnuto účastníkem MS v řešení šachových úloh Milanem Petrasem.